/ / Excel-makrofel

Excel makrofel

Detta kapitel lär dig hur du ska hantera makrofel i Excel. Låt oss först skapa några fel.

Placera en kommandoknapp på ditt arbetsblad och lägg till följande kodlinjer:

x = 2
Range("A1").Valu = x

1. Klicka på kommandoknappen på arket.

Resultat:

Kompilera fel i Excel VBA

2. Klicka på OK.

Variabeln x är inte definierad. Eftersom vi använder Option Explicit-satsen i början av vår kod måste vi deklarera alla våra variabler. Excel VBA har färgat x-blåen för att indikera felet.

3. I Visual Basic Editor, klicka på Återställ för att stoppa debugger.

Klicka på Återställ

4. Korrigera felet genom att lägga till följande kodrad i början av koden.

Dim x As Integer

Du kanske har hört talas om tekniken som kallas debugging innan. Med denna teknik kan du gå igenom din kod.

5. Placera markören framför Privat i Visual Basic Editor och tryck på F8.

Den första raden blir gul.

Första raden blir gul

6. Tryck på F8 tre gånger.

Tryck på F8 tre gånger

Följande fel visas.

Fel vid körtid

Range-objektet har en egenskap som heter Value. Värdet är inte stavat korrekt här. Felsökning är ett bra sätt att inte bara hitta fel, men också förstå koden bättre. Vårt Debugging-exempelprogram visar hur du enkelt går igenom koden och ser effekten av varje kodrad på ditt kalkylblad.

Läs också: