/ / Excel VBA ActiveX-kontroller

Excel VBA ActiveX-kontroller

Lär dig hur du skapar ActiveX-kontroller som kommandoknappar, textrutor, listrutor etc. För att skapa en ActiveX-kontroll i Excel VBA, utför följande steg.

1. På fliken Utvecklare klickar du på Infoga.

2. Till exempel, i ActiveX Controls-gruppen, klicka på Kommandoknapp för att infoga en kommandoknappskontroll.

Skapa en ActiveX-kontroll i Excel VBA

3. Dra en kommandoknapp på ditt arbetsblad.

4. Högerklicka på kommandoknappen (se till att designläget är valt).

5. Klicka på Visa kod.

Visa kod

Notera: Du kan ändra bildtexten och namnet på en kontroll genom att högerklicka på kontrollen (se till att designläget är valt) och klicka sedan på Egenskaper. Ändra bildtexten på kommandoknappen till "Applicera blå textfärg". För närvarande lämnar vi CommandButton1 som namnet på kommandoknappen.

Visual Basic Editor visas.

6. Lägg till kodlinjen som visas nedan mellan Private Sub CommandButton1_Click () och End Sub.

Lägg till kodlinjer

7. Välj intervallet B2: B4 och klicka på kommandoknappen (se till att designläget är avmarkerat).

Resultat:

Kör kod

Läs också: