/ / วันแห่งปีใน Excel

วันแห่งปีใน Excel

สูตรง่ายที่ส่งกลับ วันของปี สำหรับวันที่ที่ระบุ ไม่มีฟังก์ชันในตัว สันทัด ที่สามารถทำได้

1. ป้อนสูตรที่แสดงด้านล่าง

วันแห่งปีใน Excel

คำอธิบาย: วันที่และเวลาจะถูกจัดเก็บเป็นตัวเลขใน Excel และนับจำนวนวันนับตั้งแต่ 0 มกราคม 1900 23 มิถุนายน 2016 เหมือนกับ 42544 ฟังก์ชัน DATE ยอมรับอาร์กิวเมนต์สามแบบคือปีเดือนและวัน DATE (YEAR (A1), 1,1) หรือ 1 -Jan-2016 เท่ากับ 42370 การลบตัวเลขเหล่านี้ (42544 - 42370 = 174) และการเพิ่ม 1 ให้เป็นวันของปี

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: