/ / INDEX และ MATCH ใน Excel

INDEX และ MATCH ใน Excel

ใช้ INDEX และ MATCH ฟังก์ชัน ใน สันทัด การค้นหาค่าในช่วงสองมิติ ด้านล่างนี้คุณสามารถหายอดขายของไอศครีมในแต่ละเดือนได้

1. เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งของ Feb ในช่วง A2: A13 ให้ใช้ฟังก์ชัน MATCH ผลลัพธ์คือ 2.

จับคู่ฟังก์ชัน

2. เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งช็อกโกแลตในช่วง B1: D1 ให้ใช้ฟังก์ชัน MATCH ผลลัพธ์คือ 1.

จับคู่ฟังก์ชัน

3. ใช้ผลลัพธ์เหล่านี้และฟังก์ชัน INDEX เพื่อหายอดขายของ Chocolate ในเดือนกุมภาพันธ์

ฟังก์ชันดัชนี

คำอธิบาย: 217 พบที่จุดตัดของแถว 2 และคอลัมน์ 1 ในช่วง B2: D13

4. ใส่ทั้งหมดเข้าด้วยกัน

การค้นหาแบบสองทิศทางใน Excel

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: