/ / ISERROR ใน Excel

ฟังก์ชัน ISERROR ใน Excel

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึง ISERROR ฟังก์ชัน ใน สันทัด.

1. ตัวอย่างเช่น Excel จะแสดง # DIV / 0! ข้อผิดพลาดเมื่อสูตรพยายามที่จะแบ่งตัวเลขเป็น 0

div / 0! ความผิดพลาด

ฟังก์ชัน ISERROR จะตรวจสอบว่าค่าเป็นข้อผิดพลาดและส่งกลับ TRUE หรือ FALSE หรือไม่

2. ใช้ฟังก์ชัน IF และ ISERROR ถ้าเซลล์มีข้อผิดพลาดค่า 5 จะถูกส่งกลับ ถ้าไม่ใช่จะส่งกลับค่า 100

ฟังก์ชัน IsError ใน Excel

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: