/ / การแข่งขันฟุตบอลที่เป็นไปได้ใน Excel VBA

การแข่งขันฟุตบอลที่เป็นไปได้ใน Excel VBA

ด้านล่างเราจะดูที่โปรแกรมมา Excel VBA ที่แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ทั้งหมด การแข่งขันฟุตบอลที่เป็นไปได้ จากรายชื่อทีม

สถานการณ์:

การแข่งขันฟุตบอลที่เป็นไปได้ใน Excel VBA

1. ขั้นแรกเราจะประกาศหนึ่งวัตถุ Range และตัวแปรสี่ตัว เราเรียกวัตถุ Range ว่า rng ตัวแปร String หนึ่งตัวที่เราเรียกว่า matchname และตัวแปรจำนวนเต็มสามตัวที่เราเรียกว่า counter, i และ j

Dim rng As Range, matchname As String, counter As Integer, i As Integer, j As Integer

2. เราเริ่มต้น rng ด้วยชื่อทีม เราใช้ CurrentRegion เนื่องจากเราไม่ทราบขอบเขตแน่นอนของช่วงล่วงหน้า (เราต้องการให้โปรแกรมนี้ทำงานได้ 3 ทีม แต่สำหรับ 12 ทีม) เราจะเริ่มต้นตัวนับด้วยค่า 0

Set rng = Range("A1").CurrentRegion
counter = 0

3. เราเขียนทุกแมตช์ฟุตบอลที่เป็นไปได้ลงในคอลัมน์ C ก่อนอื่นเราจะว่างคอลัมน์ C

Worksheets(1).Columns(3) = ""

4. เราเริ่ม Double Loop

For i = 1 To rng.Count
    For j = i + 1 To rng.Count

5. เราเขียน matchname เป็นตัวแปร matchname

matchname = rng.Cells(i).Value & " vs " & rng.Cells(j).Value

ตัวอย่างเช่นสำหรับ i = 1 และ j = 2 Excel VBA เขียน Matchname Kickers vs Shooters สำหรับ i = 1 และ j = 3 Excel VBA เขียน Matchname Kickers vs Little Giants เป็นต้น

6. เขียน matchname เป็นคอลัมน์ C

Cells(counter + 1, 3).Value = matchname

ตัวนับจะติดตามจำนวนของ matchnames ที่เขียนลงในคอลัมน์ C Excel VBA จะเพิ่มตัวนับทีละ 1 ครั้งในแต่ละครั้งที่เขียน matchname เป็นคอลัมน์ C เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ให้เพิ่มโค้ดโค้ดต่อไปนี้:

counter = counter + 1

8. อย่าลืมปิดสองลูป

    Next j
Next i

9. เราแสดงภาพตัวอย่างการแข่งขันฟุตบอลที่เป็นไปได้ทั้งหมด

ActiveSheet.Columns(3).PrintPreview

10. ทดสอบโปรแกรม

บางส่วนของผล:

ผลการแข่งขันฟุตบอลที่เป็นไปได้

หมายเหตุ: คอลัมน์ C มีศูนย์กลางอยู่ด้วยตนเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นี้

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: