/ / แผนภูมิแท่งใน Excel

แผนภูมิแท่งใน Excel

เป็ แผนภูมิแท่ง เป็นเวอร์ชันแนวนอนของแผนภูมิคอลัมน์ ใช้แผนภูมิแท่งหากคุณมีป้ายข้อความขนาดใหญ่

ในการสร้างแผนภูมิแท่งให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกช่วง A1: B6

เลือกช่วงใน Excel

2. ในแท็บ Insert (แทรก) ในกลุ่ม Charts (แผนภูมิ) ให้คลิกที่สัญลักษณ์ Column

แทรกแผนภูมิแท่ง

3. คลิกแถบที่ทำคลัสเตอร์

คลิกที่ Clustered Bar

ผล:

แผนภูมิแท่งใน Excel

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: