/ / รวมไว้ใน Excel

รวมใน Excel

คุณสามารถใช้ได้ รวม Excel แล้ว คุณสมบัติในการรวบรวมข้อมูลของคุณ แผ่น (อยู่ในสมุดงานเดียวหรือหลายสมุดงาน) ลงในแผ่นงานเดียว ด้านล่างคุณจะพบสมุดงานของสามอำเภอ

ก่อนที่คุณจะเริ่ม: ถ้าแผ่นงานของคุณเหมือนกันอาจเป็นเรื่องง่ายที่จะสร้างการอ้างอิง 3D (ถ้าคุณมีสมุดงานหนึ่งเล่ม) หรือ External Reference (ถ้าคุณมีสมุดงานจำนวนมาก) เพื่อรวบรวมข้อมูลของคุณ

District1

District2

District3

ตามที่คุณเห็นแผ่นงานไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตามความงามของคุณลักษณะรวมก็คือสามารถสรุปนับค่าเฉลี่ย ฯลฯ ข้อมูลนี้โดยดูที่ป้ายกำกับ นี่เป็นวิธีที่ง่ายกว่าการสร้างสูตร

1. เปิดสมุดงานทั้งสามชุด

2. เปิดสมุดงานเปล่า ในการข้อมูลแท็บในกลุ่มเครื่องมือข้อมูลคลิกรวม.

คลิก Consolidate

3. เลือกฟังก์ชัน Sum เพื่อสรุปข้อมูล

4. คลิกในกล่องอ้างอิงให้เลือกช่วง A1: E4 ในสมุดงานตำบล 1 และคลิกเพิ่ม

ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 สำหรับสมุดงานอำเภอ 2 และเขต 3

เพิ่มข้อมูลอ้างอิง

6. ตรวจสอบแถวบน, คอลัมน์ด้านซ้ายและสร้างลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูล

บันทึก: ถ้าคุณไม่ตรวจสอบคอลัมน์ด้านบนและด้านซ้าย Excel จะบวกเซลล์ทั้งหมดที่มีตำแหน่งเดียวกันตัวอย่างเช่นเซลล์ B2 (ใน distric1.xlsx) + cell B2 (ใน district2.xlsx) + cell B2 (ใน district3.xlsx ) เนื่องจากแผ่นงานของเราไม่เหมือนกันเราต้องการให้ Excel รวมเซลล์ที่มีป้ายกำกับเดียวกันหากคุณเลือกสร้างลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูล Excel จะสร้างลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลของคุณ (ข้อมูลรวมจะได้รับการอัปเดตหากข้อมูลต้นฉบับของคุณมีการเปลี่ยนแปลง ) และสร้างโครงร่าง

7. คลิก OK

ผล.

ข้อมูลงบการเงินรวมแบบยุบ

ข้อมูลงบการเงินรวมที่ขยายตัว

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: