/ / พิมพ์เส้นตารางและส่วนหัวใน Excel

พิมพ์เส้นตารางและส่วนหัวใน Excel

พิมพ์เส้นตาราง (เส้นแนวนอนและแนวตั้งบนแผ่นงานของคุณ) และ แถว / ส่วนหัวของคอลัมน์ (1, 2, 3 ฯลฯ และ A, B, C เป็นต้น) เพื่อให้พิมพ์งานพิมพ์ได้ง่ายขึ้น

การพิมพ์เส้นตารางและส่วนหัวเข้า สันทัด, ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ในแท็บ Page Layout ในกลุ่ม Sheet Options ให้เลือก Print ภายใต้ Gridlines และเลือก Print in Headings

ทำเครื่องหมายที่ Print ภายใต้ Gridlines และ Print ภายใต้ Headings

2. ในแท็บไฟล์คลิกพิมพ์เพื่อดูตัวอย่างก่อนพิมพ์

ตัวอย่างก่อนพิมพ์

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: