/ / สมุดงานใน Excel

สมุดงานใน Excel

เปิดสมุดงานที่มีอยู่ | ปิดสมุดงาน | สร้างสมุดงานใหม่ | ปิดหน้าจอเริ่มต้น

เป็ สมุดงาน เป็นอีกคำสำหรับคุณ ไฟล์ Excel. เมื่อคุณเริ่ม Excel ให้คลิกสมุดงานเปล่าเพื่อสร้างสมุดงาน Excel จากศูนย์

เปิดสมุดงานที่มีอยู่

หากต้องการเปิดเวิร์กบุคที่คุณเคยสร้างไว้ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ในแท็บไฟล์คลิกเปิด

2. ล่าสุดแสดงรายการสมุดงานที่ใช้ล่าสุดของคุณ คุณสามารถเปิดสมุดงานได้อย่างรวดเร็วจากที่นี่

มุมมอง Backstage ใน Excel

3. คลิกเรียกดูเพื่อเปิดสมุดงานที่ไม่ได้อยู่ในรายการ

ปิดสมุดงาน

ในการปิดเวิร์กบุ๊ก (และ Excel) คลิกที่มุมบนขวา X หากคุณมีหลาย สมุด เปิดคลิกที่มุมบนขวา X เพื่อปิดสมุดงานที่ใช้งานอยู่

ปิดสมุดงาน Excel

สร้างสมุดงานใหม่

บางครั้งคุณต้องการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ในการสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่

1. ในแท็บ File คลิก New

2. คลิกสมุดงานเปล่า

สร้างสมุดงาน Excel ใหม่

ปิดหน้าจอเริ่มต้น

เมื่อคุณเริ่ม Excel จะแสดงหน้าจอเริ่มต้นซึ่งแสดงรายการไฟล์และเทมเพลต Excel ที่ใช้ล่าสุด หากต้องการข้ามหน้าจอเริ่มต้นและเริ่มต้นด้วยสมุดงานเปล่าให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ในแท็บไฟล์คลิกตัวเลือก

2. ยกเลิกการเลือก "แสดงหน้าจอเริ่มเมื่อแอปพลิเคชันนี้เริ่มต้น"

ปิดหน้าจอเริ่มต้น

3. คลิก OK

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: