/ / ตารางใน Excel

ตารางใน Excel

แทรกตาราง | จัดเรียงตาราง | กรองตาราง | แถวรวม

ตาราง ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของคุณได้ สันทัด รวดเร็วและง่ายดาย เรียนรู้วิธีแทรกเรียงลำดับและกรองตารางและวิธีแสดงแถวทั้งหมดที่ท้ายตาราง

แทรกตาราง

หากต้องการแทรกตารางให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกเซลล์ใดก็ได้ภายในชุดข้อมูล

ชุดข้อมูลใน Excel

2. ในแท็บแทรกในกลุ่มตารางให้คลิกตาราง

แทรกตาราง

3. Excel จะเลือกข้อมูลสำหรับคุณโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบ "ตารางของฉันมีส่วนหัว" และคลิกที่ตกลง

เลือกข้อมูล

ผล. Excel สร้างตารางรูปแบบที่ดีสำหรับคุณ นี่อาจดูเหมือนช่วงข้อมูลปกติของคุณ แต่คุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากมายตอนนี้เพียงคลิกปุ่มเพียงครั้งเดียว

ตาราง Excel

จัดเรียงตาราง

หากต้องการเรียงลำดับตามชื่อนามสกุลเป็นอันดับแรกและอันดับที่สองให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ลูกศรถัดจากการขายและคลิกจัดเรียงที่เล็กที่สุดไปจนถึงใหญ่ที่สุด

2. คลิกที่ลูกศรถัดจากนามสกุลและคลิกจัดเรียง A ถึง Z

ผล.

ตารางที่เรียงลำดับ

กรองตาราง

หากต้องการกรองตารางให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ลูกศรถัดจากประเทศและเลือกประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

ผล.

ตารางที่กรอง

แถวรวม

เมื่อต้องการแสดงแถวทั้งหมดที่ส่วนท้ายของตารางให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นแรกเลือกเซลล์ภายในตาราง จากนั้นในแท็บออกแบบในกลุ่มตัวเลือกสไตล์ของตารางให้เลือกแถวทั้งหมด

ตรวจสอบจำนวนแถวทั้งหมด

ผล.

แถวรวม

2. คลิกที่เซลล์ใด ๆ ในแถวสุดท้ายเพื่อคำนวณยอดรวม (เฉลี่ยจำนวนสูงสุดมินรวม ฯลฯ ) ของคอลัมน์ ตัวอย่างเช่นคำนวณยอดรวมของคอลัมน์การขาย

รวม

บันทึก: ในแถบสูตรดูวิธีที่ Excel ใช้ฟังก์ชัน SUBTOTAL เพื่อคำนวณผลรวม 109 คืออาร์กิวเมนต์สำหรับ Sum ถ้าคุณใช้ฟังก์ชัน SUBTOTAL Excel ใช้ฟังก์ชันนี้ (ไม่ใช่ฟังก์ชัน SUM มาตรฐาน) เพื่อคำนวณตารางผลรวมของตารางที่ถูกกรองอย่างถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: