/ / SWITCH işlevi Excel'de

Excel'de SWITCH işlevi

Bu örnek, nasıl kullanılacağını öğretir. Anahtar fonksiyonu içinde Excel 2016 IFS fonksiyonu yerine.

1 A. Örneğin, aşağıdaki IFS işlevi doğru durumları bulur.

Excel'de İşlevi Varsa

Açıklama: A2 hücresi 85-UT dizesini içerir. SAĞ işlevi, bu dizeden (UT) en sağdaki 2 karakteri çıkarır. Sonuç olarak, IFS işlevi doğru durumu (Utah) döndürür. En sağdaki 2 karakter UT, TX veya OH'ye eşit değilse, IFS işlevi bir soru işareti döndürür. TRUE yerine, 1 = 1 veya her zaman TRUE olan başka bir şey de kullanabilirsiniz.

1b. Aşağıdaki SWITCH işlevi tam olarak aynı sonucu verir, ancak okunması daha kolaydır.

Excel'de İşlev Değiştirme

Açıklama: ilk argüman (bu örnekte SAĞ (A2,2)) UT'ye eşitse, SWITCH işlevi Utah'ı döndürür. TX ise, Teksas. Eğer OH, Ohio. Son argüman (bu örnekte bir soru işareti) her zaman varsayılan değerdir (eğer eşleşme yoksa).

2. Neden her zaman Excel'de SWITCH işlevini kullanmıyorsunuz? IFS işlevi yerine SWITCH işlevini kullanamayacağınız birçok örnek vardır.

İkinci If Fonksiyonu

Açıklama: Bu IFS işlevinde "<=" ve ">" sembollerini kullandığımızdan, SWITCH işlevini kullanamıyoruz.

Ayrıca oku: