/ / Excel'de Ağırlıklı Ortalama Formül

Excel'de Ağırlıklı Ortalama Formül

Hesaplamak için ağırlıklı ortalama içinde Excelsadece SUMPRODUCT ve SUM işlevini kullanın.

1. Aşağıdaki AVERAGE işlevi, üç puanın normal ortalamasını hesaplar.

Excel'de Normal Ortalama

Öğretmeninizin, "Test, sınavın iki katı kadar sayar ve final sınavı, sınavın üç katı kadar sayar" diyelim.

2. Aşağıda, puanların karşılık gelen ağırlıklarını bulabilirsiniz.

Ağırlıklar

Aşağıdaki formül, bu puanların ağırlıklı ortalamasını hesaplar.

Ağırlıklı ortalama = 20 + 40 + 40 + 90 + 90 + 90
6
= 370 = 61.67
6

3. Kesir çizgisinin (370) üzerindeki sayıyı hesaplamak için SUMPRODUCT işlevini Excel'de kullanabiliriz.

Excel'de Sumproduct İşlevi

Not: SUMPRODUCT işlevi bu hesaplamayı gerçekleştirir: (20 * 1) + (40 * 2) + (90 * 3) = 370.

4. Kesir çizgisinin (6) altındaki sayıyı hesaplamak için SUM işlevini Excel'de kullanabiliriz.

Excel'de Toplam İşlevi

5. Excel'deki bu puanların ağırlıklı ortalamasını hesaplamak için 3. ve 4. adımdaki işlevleri kullanın.

Excel'de Ağırlıklı Ortalama

Ayrıca oku: