/ / Excel'de En Yakın Çoklu

Excel'de en yakın Çoklu

MROUND | Tavan | zemin

Bu örnek, üç işlevi göstermektedir yuvarlak bir sayı çoklu x in Excel. MROUND, TAVAN ve ZEMİN işlevi.

MROUND

1. Örneğin, bir sayıyı en yakın 10 değerine yuvarlayın.

En yakın 10'a yuvarlamak için Excel'de Mround İşlevini kullanın

2. Örneğin, bir sayıyı en yakın 5'e çevirin.

Excel'de Mround İşlevini kullanarak en yakın 5

Tavan

MROUND ile aynı, ancak yukarı.

Tavan fonksiyonu

zemin

MROUND ile aynı, ancak aşağı yuvarlanıyor.

Kat Fonksiyonu

Ayrıca oku: