/ / Excel'de iki sütunlu arama

Excel'de iki sütunlu arama

Bu örnek, nasıl gerçekleştirileceğini öğretir. iki sütunlu arama içinde Excel. Aşağıdaki örneğe bakınız. James Clark'ın değil James Smith'in maaşına bakmak istiyoruz, James Anderson değil.

1. Dizeleri birleştirmek için & operatörünü kullanın.

Excel'de Dizeleri Katıl

2. MATCH işlevi, belirli bir aralıktaki bir değerin konumunu döndürür. Aşağıda gösterilen MATCH fonksiyonunu yerleştirin.

3. CTRL + SHIFT + ENTER tuşlarına basarak bitirin.

Excel'de Eşleştirme İşlevi

Not: Formül çubuğu, bunun, küme parantezleri {} içine ekleyerek bir dizi formül olduğunu belirtir. Bunları kendiniz yazmayın. Formülü düzenlediğinizde kaybolacaklar.

Açıklama: Aralık (dizi sabiti) A2: A8 ve B2: B8, Excel'in belleğinde değil, bir aralıkta saklanır.

{ "Jamessmith"; "JamesAnderson"; "JamesClark"; "John Lewis"; "JohnWalker"; "MarkReed"; "RichardLopez"}

Bu dizi sabiti MATCH fonksiyonu için bir argüman olarak kullanılır, 3 sonucu verir (JamesClark pozisyon 3'te bulunur).

4. Bu değeri ve INDEX işlevini kullanarak C2: C8 aralığındaki 3. değeri döndürün.

Excel'de Dizin İşlevi

Ayrıca oku: