/ / Excel VBA Özelliklerini Yeniden Boyutlandır

Excel VBA Özelliklerini Yeniden Boyutlandır

Bu Özelliği yeniden boyutlandırma içinde Excel VBA bir aralığı (yalnızca gösterim için kenarlık altında) yapar belirli sayıda satır ve sütun daha büyük veya daha küçük.Yeniden boyutlandırma özelliği her zaman bir aralığın en üst sol hücresi başlangıç noktası olarak alır.

Kod satırı:

Range("A1:C4").Resize(3, 2).Select

Sonuç:

Excel VBA yeniden boyutlandırma özelliği sonuç

Açıklama: Bu kod satırı Range("A1:C4") 3 satır ve 2 sütun yeniden boyutlandırır ve bu aralığı seçer.

Kod satırı:

Range("A1:C4").Resize(, 1).Select

Sonuç:

Excel VBA yeniden boyutlandırma özelliği sonuç

Açıklama: Bu kod satırı Range("A1:C4") (Biz herhangi bir satırı belirtimi atın) 1 sütun yeniden boyutlandırır ve bu aralığı seçer.

Ayrıca oku: