/ / Excel VBA Döngüye Kadar Yapın

Excel VBA Döngüye Kadar Yapın

Bu sitede çok sık kullanılmasa da, kendinizi kullanmak istediğiniz bir durumda bulabilirsiniz. Dönene Kadar Yapın içinde Excel VBA. Do Until ve Loop arasına yerleştirilen kod, Do Until'den sonraki bölüm doğru olana kadar tekrarlanacaktır.

Çalışma sayfanıza bir komut düğmesi yerleştirin ve aşağıdaki kod satırlarını ekleyin:

Dim i As Integer
i = 1

Do Until i > 6
    Cells(i, 1).Value = 20
    i = i + 1
Loop

Sayfadaki komut düğmesine tıkladığınızda sonuç:

Excel VBA Döngüye Kadar Yapın

Açıklama: 6'dan büyük olana kadar, Excel VBA, 20 değerini satır i ve sütun 1'in kesişiminde hücrenin içine yerleştirir ve 1'i 1 artırır. Sonuç olarak, değer 20, A sütununa altı kez yerleştirilir (yedi değil çünkü Excel VBA, 7'ye eşit olduğunda durur.

Ayrıca oku: