/ / Excel VBA Array İşlevi

Excel VBA Array İşlevi

Bu Array işlevi içinde Excel VBA hızlı ve kolay bir diziyi başlatmak için kullanılabilir.Çalışma sayfanızda bir komut düğmesini yerleştirmek ve aşağıdaki kod satırlarını ekleyin:

1. ilk, türü değişken bölümlerini isimli bir değişkeni oluşturun.

Dim departments As Variant

2. bir dizi değişken bölümlere yeniden atamak için Array işlevini kullanın.Aşağıdaki kod satırını ekleyin:

departments = Array("Sales", "Production", "Logistics")

3. Dizin 1 öğeyle göstermek için aşağıdaki kod satırını ekleyin:

MsgBox departments(1)

Sonuç:

Array işlevi sonuç

Varsayılan olarak, öğe "s dizin 0 dizi başlar.

4. seçenek Bankası 1 Dizin 1'den başlayın isterseniz genel bildirimler bölümüne ekleyin.

Seçenek Bankası 1 ekle

Komut düğmesini yeniden tıklattığınızda sonuç.

Array işlevi sonuç seçenek Bankası 1 ile

Array işlevi pratik bir örnek için bkz: bizim örnek program ay adları.

Ayrıca oku: