/ / Excel'de Metin İşlevleri

Excel'de Metin İşlevleri

Dizeleri birleştir | Ayrıldı | Sağ | Orta | Len | bulmak | Vekil

Excel manipüle söz konusu olduğunda sunmak için birçok işlevi vardır metin dizeleri.

Dizeleri birleştir

Dizeleri birleştirmek için & operatörünü kullanın.

Dizeleri birleştir

Not: boşluk eklemek için "" kullanın

Ayrıldı

En soldaki karakterleri bir dizeden çıkarmak için SOL işlevini kullanın.

Sol Fonksiyon

Sağ

Bir dizeden en sağdaki karakterleri ayıklamak için SAĞ işlevini kullanın.

Sağ Fonksiyon

Orta

Bir dizgenin ortasından başlayarak bir alt dizeyi çıkarmak için MID işlevini kullanın.

Orta Fonksiyon

Not: 3 ile pozisyon 5 (p) 'de başladı.

Len

Bir dizginin uzunluğunu almak için LEN işlevini kullanın.

Len İşlevi

Not: boşluk (pozisyon 8) dahil!

bulmak

Bir dizgede bir dizginin konumunu bulmak için BUL işlevini kullanın.

İşlevi Bul

Not: 3. pozisyonda bulunan "am" dizesi.

Vekil

Varolan metni bir dizede yeni metinle değiştirmek için SUBSTITUTE işlevini kullanın.

İkame İşlevi

Ayrıca oku: