/ / Excel VBA Select Case

Excel VBA Select Case

Замість множини If Then виражається в Excel VBA, ви можете скористатись Виберіть структуру Case.

Ситуація:

Виберіть Case в Excel VBA

Помістіть на вашій робочій клавіші команду та додайте наступні кодові рядки:

1. По-перше, оголосити дві змінні. Одна змінна типу Integer називається балом і однією змінною типу String іменованим результатом.

Dim score As Integer, result As String

2. Ми ініціалізуємо змінну бали з значенням комірки А1.

score = Range("A1").Value

3. Додайте структуру Select Case.

Select Case score
    Case Is >= 80
        result = "very good"
    Case Is >= 70
        result = "good"
    Case Is >= 60
        result = "sufficient"
    Case Else
        result = "insufficient"
End Select

Пояснення: Excel VBA використовує значення змінної, щоб перевірити кожен наступний опис справи, щоб перевірити, чи повинен виконуватися код у звіті Case.

4. Напишіть значення результату змінної в комірку B1.

Range("B1").Value = result

5. Перевірте програму.

Результат, коли ви натискаєте кнопку команди на аркуші:

Виберіть результат дій

Примітка. Excel VBA виконує код під другим оператором Case для всіх значень, що перевищують або дорівнюють 70 і менше 80.

Також читайте: