/ / Excel VBA if then statement

Excel VBA If Then Statement

Якщо потім Заява | Інше Заява

Використовувати Якщо Тоді заява в Excel VBA виконувати кодові лінії, якщо виконується певна умова.

Якщо потім Заява

Помістіть на вашій робочій клавіші команду та додайте наступні кодові рядки:

Dim score As Integer, result As String
score = Range("A1").Value

If score >= 60 Then result = "pass"

Range("B1").Value = result

Пояснення: якщо оцінка більша або дорівнює 60, Excel VBA повертає пропуск.

Результат, коли ви натискаєте кнопку команди на аркуші:

Excel VBA If Then Statement

Примітка: якщо оцінка менше 60, Excel VBA розміщує значення порожнього значення змінної в клітинку B1.

Інше Заява

Помістіть на вашій робочій клавіші команду та додайте наступні кодові рядки:

Dim score As Integer, result As String
score = Range("A1").Value

If score >= 60 Then
    result = "pass"
Else
    result = "fail"
End If

Range("B1").Value = result

Пояснення: якщо оцінка більша або дорівнює 60, Excel VBA повертає прохід, інакше Excel VBA повертає помилку.

Результат, коли ви натискаєте кнопку команди на аркуші:

Excel VBA інше твердження

Примітка: лише якщо у вас є одна кодова рядок після оператора Then та no else, то це дозволить розмістити кодову лінію безпосередньо після Тоді і пропустити (покинути) End If (перший приклад). Інакше замість слів "Тоді" і "Інше" запустити нову лінію та закінчитися "Кінцем" (другий приклад).

Також читайте: