/ / OFFSET v aplikaci Excel

Funkce OFFSET v aplikaci Excel

The Funkce OFFSET v Vynikat vrátí buňku nebo rozsah buněk, což je zadaný počet řádků a sloupců z buňky nebo rozsahu buněk.

1. Funkce OFFSET pod vrací buňku, která je 3 řádky níže a 2 sloupce napravo od buňky A2. Funkce OFFSET vrací buňku, protože výška a šířka jsou nastaveny na hodnotu 1.

Příklad ofsetové buňky

Výsledek:

Výsledek vyraďovacího článku

2. Funkce OFFSET níže vrátí rozsah 1 x 2, který je 8 řádků níže a 1 sloupec napravo od buňky A2. Funkce SUM vypočítá součet tohoto rozsahu.

Příklad offsetového rozsahu

Výsledek:

Výsledek rozsahu offsetu

Poznámka: Chcete-li vrátit rozsah (bez výpočtu součtu), vyberte rozsah stejné velikosti před vložením funkce OFFSET. Chcete-li vrátit buňku nebo rozsah buněk, které jsou zadaným počtem řádků nad nebo sloupců vlevo, zadejte záporné číslo.

Také si přečtěte: