/ / Osadź arkusz programu Excel w dokumencie programu Word

Osadź arkusz programu Excel w dokumencie programu Word

Osadź arkusz programu Excel w dokumencie programu Word i pracować z programem Excel w programie Word. Możesz również osadzać pliki w Excelu.

1. Wybierz dane Excel.

Arkusz programu Excel

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij Kopiuj (lub naciśnij CTRL + c).

3. Otwórz dokument Word.

4. W wyrazie na karcie Strona główna w grupie Schowek kliknij opcję Wklej.

W programie Word kliknij Wklej

5. Kliknij polecenie Wklej specjalnie.

Kliknij Wklej specjalnie

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wklej specjalne.

6. Kliknij Wklej, Obiekt arkusza Microsoft Excel.

7. Kliknij OK.

Kliknij Wklej, Obiekt arkusza Microsoft Excel

8. Kliknij dwukrotnie obiekt, aby z nim pracować. Na przykład sformatuj tabelę i wstaw funkcję SUMA.

Wbudowany arkusz roboczy w programie Word

Uwaga: osadzony obiekt jest częścią pliku Word. Nie ma linku do oryginalnego pliku Excel Aby utworzyć łącze, w kroku 6 kliknij Wklej łącze, Obiekt arkusza programu Microsoft Excel Teraz, jeśli klikniesz dwukrotnie obiekt, Excel otworzy plik Excel Aby osadzić plik w Excelu , na karcie Wstawianie, w grupie Tekst kliknij przycisk Obiekt.

Przeczytaj również: