/ / Alternativer for skygge i Excel

Shade Alternate Rows i Excel

Dette eksemplet viser hvordan du bruker betinget formatering til skygge alternative rader. Skygge hver andre rad i et område gjør det lettere å lese dataene dine.

1. Velg et område.

Skygge Alternativ Rækker Eksempel

2. Klikk på Tilpasset formatering på kategorien Innstillinger i kategorien Stiler.

Klikk på betinget formatering

3. Klikk på Ny regel.

Klikk Ny regel

4. Velg "Bruk en formel til å bestemme hvilke celler som skal formateres".

5. Skriv inn formelen = MOD (ROW (), 2)

6. Velg en formateringsstil og klikk OK.

Ny formateringsregel

Resultat.

Shade Alternate Rows i Excel

Forklaring: MOD-funksjonen gir resten av en divisjon. ROW () -funksjonen returnerer radnummeret. For eksempel, for den syvende rad er MOD (7,2) 1, 7 divisjonert med 2 (3 ganger) for å gi en rest på 1. For den åtte rad er MOD (8,2) 0. 8 er delt med 2 (nøyaktig 4 ganger) for å gi en rest på 0. Som et resultat returnerer alle merkelige rader 1 (TRUE) og vil bli skygget.

Les også: