/ / Analysis ToolPak w Excelu

Zestaw narzędzi do analizy w programie Excel

The Analysis ToolPak to jest Dodatek do programu Excel program udostępniający narzędzia do analizy danych do analizy danych finansowych, statystycznych i inżynierskich.

Aby załadować dodatek Analysis ToolPak, wykonaj następujące kroki.

1. Na karcie Plik kliknij Opcje.

2. W obszarze Dodatki wybierz opcję Analysis ToolPak i kliknij przycisk Go.

Kliknij opcję Analysis ToolPak

3. Sprawdź Analysis ToolPak i kliknij OK.

Sprawdź Analysis ToolPak

4. Na zakładce Dane w grupie Analiza możesz teraz kliknąć Analiza danych.

Kliknij Analiza danych

Pojawi się poniższe okno dialogowe.

5. Na przykład wybierz Histogram i kliknij OK, aby utworzyć Histogram w Excelu.

Wybierz Histogram

Przeczytaj również: