/ / Excel VBA Offset Property

Excel VBA Offset Property

De Offset eiendom i Excel VBA tar rekkevidden som er et bestemt antall rader og kolonner vekk fra et bestemt område (grensen under for kun illustrasjon).

Legg en kommandoknapp på regnearket og legg til følgende kodelinjer:

Dim example As Range
Set example = Range("A1:A2")

example.Offset(3, 2).Select

Resultat når du klikker på kommandoknappen på arket:

Excel VBA Offset Property Resultat

Forklaring: Disse kodelinjene velger området som er 3 rader under og 2 kolonner til høyre for Range ("A1: A2"). Offset-egenskapen tar alltid den øverste venstre cellen av et område som utgangspunkt.

For et praktisk eksempel på kompensasjonsegenskapen, se vårt eksempelprogram Opprett et mønster.

Les også: