/ / SUBSTITUTE vs REPLACE-funktionen i Excel

SUBSTITUTE vs REPLACE-funktionen i Excel

Detta exempel visar skillnaden mellan SUBSTITUTE-funktionen och den REPLACE-funktionen.

1a. Om du känner till texten som ska ersättas, använd SUBSTITUTE-funktionen.

Alternativfunktion i Excel

1b. SUBSTITUTE-funktionen har ett fjärde valfritt argument. Du kan använda detta argument för att ange vilken händelse du vill ersätta.

Ersätt den andra förekomsten

2. Om du känner till läget för texten som ska ersättas, använd REPLACE-funktionen.

Ersätt funktion i Excel

Obs: startade vid position 1 med längd 3.

Läs också: