/ / Konflikter villkorliga formateringsregler i Excel

Konflikt villkorliga formateringsregler i Excel

Ibland flera villkorliga formateringsregler i Excel konflikt. En högre regel vinner alltid. Detta exempel illustrerar två olika resultat.

1. Värdet 95 är högre än 80 men är också det högsta värdet (Top 1). Formaten (gul fyllning vs grön fyllning och gul textfärg vs grön textfärg) konflikt. En högre regel vinner alltid. Som ett resultat är värdet 95 färgat gult.

Konflikt villkorliga formateringsregler 1

Resultat:

Konflikt villkorliga formateringsregler 1 Resultat

2. Flytta den andra regeln uppåt. Värdet 95 är det högsta värdet (Top 1) men är också högre än 80. Formaten (grön fyllning vs gul fyllning och grön textfärg vs gul textfärg) konflikt. En högre regel vinner alltid. Som ett resultat är värdet 95 färgat grönt.

Konflikt villkorliga formateringsregler 2

Resultat:

Konflikt villkorliga formateringsregler 2 Resultat

Obs! Använd endast kryssrutan Stopp om sant för bakåtkompatibilitet med tidigare versioner av Microsoft Excel.

Läs också: