/ / Sumuj największe liczby w Excelu

Sumuj największe liczby w Excelu

Ten przykład pokazuje, jak utworzyć formułę tablicową sumy temu największej liczby w zakresie.

1. stosujemy duży funkcji. Na przykład aby znaleźć drugą największą liczbę, należy użyć następujących funkcji.

Duża funkcja

2. do sumowania 4 największe rzesze (don "t być przytłoczony), dodać funkcję SUM i zastąpić 2 {1,2,3,4}.

Formuła tablicowa

3. Zakończ naciskając CTRL + SHIFT + ENTER.

Sumuj największe liczby w Excelu

Uwaga: Pasek formuły wskazuje, że jest to formuła tablicowa, zamykając ją w nawiasach klamrowych {}. Nie wpisuj ich samodzielnie. Znikną po edycji formuły.

Wyjaśnienie: Zakres (stała tablicowa) utworzone przez funkcję duży jest przechowywane w Excel pamięci, nie w zakresie. Stała tablicowa wygląda następująco.

{22,10,8,6}

Stała ta tablica jest używana jako argument do funkcji Suma, dając w wyniku 46.

Przeczytaj również: