/ / Chyby v aplikaci Excel

Chyby v aplikaci Excel

Tento příklad ukazuje, jak vytvořit vzorec pole počítá počet chyby v dosahu.

1. Pro zjištění chyby používáme funkci IF a funkci ISERROR.

Funkce IsError a IsError

Vysvětlení: funkce IF vrátí 1, pokud je nalezena chyba. Pokud ne, vrátí prázdný řetězec.

2. Chcete-li počítat chyby (nedá se přemoci), přidáme funkci COUNT a nahradíme A1 A1: C3.

Array Formula

3. Dokončete stisknutím kláves CTRL + SHIFT + ENTER.

Chyby v aplikaci Excel

Poznámka: Řádek vzorců označuje, že se jedná o vzorec matice, který je přiložen do kloubových zarážek {}. Nepište je sami. Když upravíte vzorec, zmizí.

Vysvětlení: Rozsah (konstanta pole) vytvořený funkcí IF je uložen v Excel " paměti, nikoliv v dosahu. Konstanta pole vypadá následovně:

{1, "", 1; "", "", "", "", "", 1}

Tato konstanta pole se používá jako argument pro funkci COUNT, což znamená výsledek 3.

4. Chcete-li počítat konkrétní chyby, použijte funkci COUNTIF. Například počítat počet buněk, které obsahují # DIV / 0! chyba.

Počet # DIV / 0! Chyby

Také si přečtěte: