/ / Box en Whisker-plot in Excel

Box en Whisker-plot in Excel

Simple Box en Whisker-plot | uitschieters | Boxplotberekeningen

In dit voorbeeld leert u hoe u een maakt box en whisker plot in uitmunten. Een box- en whiskerplot toont de minimumwaarde, het eerste kwartiel, de mediaan, het derde kwartiel en de maximale waarde van een gegevensverzameling.

Simple Box en Whisker-plot

1. Selecteer bijvoorbeeld het bereik A1: A7.

Oneven aantal gegevenspunten

Opmerking: u hoeft de gegevenspunten niet van de kleinste naar de grootste te sorteren, maar het helpt u wel om de box- en whiskerplot te begrijpen.

2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Grafieken op het symbool van de statistische grafiek.

Insert Box and Whisker Plot

3. Klik op Box en Whisker.

Klik op Box en Whisker

Resultaat:

Simple Box en Whisker-plot in Excel

Uitleg: de middelste regel van het vak geeft het mediaan of middelgroot getal (8) weer. De x in het vak geeft het gemiddelde weer (ook 8 in dit voorbeeld). De mediaan verdeelt de gegevensset in een onderste helft {2, 4, 5} en een bovenste helft {10, 12, 15}. De onderste regel van de rechthoek vertegenwoordigt de mediaan van de onderste helft of het 1e kwartiel (4). De bovenste regel van de rechthoek vertegenwoordigt de mediaan van de bovenste helft of het derde kwartiel (12). De snorharen (verticale lijnen) strekken zich uit van de uiteinden van de doos tot de minimumwaarde (2) en maximale waarde (15).

uitschieters

1. Selecteer bijvoorbeeld het bereik A1: A11.

Gegevensset met uitbijter

Opmerking: het mediaannummer of middennummer (8) verdeelt de gegevensset in twee helften: {1, 2, 2, 4, 5} en {10, 12, 15, 18, 35}. Het 1e kwartiel (Q1) is de mediaan van de eerste helft. Q1 = 2. Het 3e kwartiel (Q3) is de mediaan van de tweede helft. Q3 = 15.

2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Grafieken op het symbool van de statistische grafiek.

Insert Box and Whisker Plot

3. Klik op Box en Whisker.

Klik op Box en Whisker

Resultaat:

Box- en Whisker-plot met uitbijter

Uitleg: het interkwartielbereik (IQR) wordt gedefinieerd als de afstand tussen het 1e kwartiel en het 3e kwartiel. In dit voorbeeld is IQR = Q3 - Q1 = 15 - 2 = 13. Een gegevenspunt wordt als een uitbijter beschouwd als deze een afstand van 1,5 keer de IQR onder het eerste kwartiel overschrijdt (Q1 - 1,5 * IQR = 2 - 1,5 * 13 = -17,5) of 1,5 maal de IQR boven het 3e kwartiel (Q3 + 1,5 * IQR = 15 + 1,5 * 13 = 34,5). Daarom wordt in dit voorbeeld 35 beschouwd als een uitbijter. Als gevolg hiervan strekt de bovenste whisker zich uit tot de grootste waarde (18) binnen dit bereik.

4. Verander het laatste gegevenspunt in 34.

Datapunt wijzigen

Resultaat:

Box en Whiskerplot zonder uitbijter

Uitleg: alle gegevenspunten liggen tussen -17,5 en 34,5. Als gevolg hiervan strekken de snorharen zich uit tot de minimumwaarde (2) en maximale waarde (34).

Boxplotberekeningen

Meestal kunt u het 1e kwartiel en het 3e kwartiel niet gemakkelijk bepalen zonder berekeningen uit te voeren.

1. Selecteer bijvoorbeeld het even aantal gegevenspunten hieronder.

Even aantal datapunten

2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Grafieken op het symbool van de statistische grafiek.

Insert Box and Whisker Plot

3. Klik op Box en Whisker.

Klik op Box en Whisker

Resultaat:

Box en Whisker-plot in Excel

Verklaring: Excel gebruikt de QUARTILE.EXC-functie om het eerste kwartiel (Q1), 2e kwartiel (Q2 of mediaan) en het 3e kwartiel (Q3). Deze functie interpoleert tussen twee waarden om een ​​kwartiel te berekenen. In dit voorbeeld n = 8 (aantal gegevenspunten).

4. Q1 = 1/4 * (n + 1) de waarde = 1/4 * (8 + 1) de waarde = 2 1 / 4e waarde = 4 + 1/4 * (5-4) = 4 1/4. U kunt dit nummer verifiëren met behulp van de QUARTILE.EXC-functie of door de box- en whiskerplot te bekijken.

Eerste kwartiel

5. Q2 = 1/2 * (n + 1) e waarde = 1/2 * (8 + 1) e waarde = 4 1 / 2de waarde = 8 + 1/2 * (10-8) = 9. Dit is logisch, de mediaan is het gemiddelde van de middelste twee cijfers.

Mediaan

6. Q3 = 3/4 * (n + 1) e waarde = 3/4 * (8 + 1) e waarde = 6 3 / 4e waarde = 12 + 3/4 * (15-12) = 14 1/4. Nogmaals, u kunt dit nummer verifiëren met behulp van de QUARTILE.EXC-functie of door de box- en whiskerplot te bekijken.

Derde kwartiel

Lees ook: